Vztah (1 vztah)

^^

Roland Lonser je potomek 4.. generace Barthélemy Revel.

Předkové Roland Lonser až po Barthélemy Revel   Viz