Henri Louis Vuille

"Sosa": 2

Manželství a dětiPoznámky

SNG ID: I3461
Source: Bernard CUERQ, SNG, http://www.sngenealogie.ch/