Vztah (2 vztahy)

^^

Abraham Vaucher je synovec Jean Vaucher.

Antoine Vaucher 1671-1718
& Mrs Antoine Vaucher 1670
|| |
Jean Vaucher 1696   Abraham Vaucher 1689
&1712 Anne Bugnon 1692
  |
    Abraham Vaucher 1709